Nexus Travel – Deva – Excursii in tara si in strainatateNexus Travel – Deva – Excursii in tara si in strainatate
Forgot password?

Contact

SC NEXUS 2000 SRL, CUI RO 9987950, RC J20/916/1997  Licenta turism T1309/2012 ,

Polita de asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA seria IF-i nr. 2806, valabilitate : 11.11.2017 – 10.11.2018 , privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.
Capital social 4000 RON
Sediu social Deva, Bd Decebal nr .4A
CP 330020
TEL/FAX: 0254 214543 – 0254 234247
0354 401227,

0771 573219

Telefon urgenta : 0744636446

Adresa mail : turism@nexustravel.ro

avioane@nexustravel.ro

 

Program lucru:

L-V: 09.00-17.00

 

Brevetul de turism care   atesta capacitatea  profesionala  a  persoanei  care asigura  conducerea  operativa  a  agentiei  de turism :

Brevet Turism Nexus 001

 

 

 

 

 

 

Licenta de Turism Nexus :

 

 

 

 

 

Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

 1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
 2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
 3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.
 4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
 5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
 6. Documentele justificative constau în:
 7. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 8. b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
 9. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 10. d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

 1. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
 2. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.
 3. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
 4. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.